Kvalitet i alle ledd

 

Vi jobber for at alle våre tjenester skal ha kvalitet som avtalt.

 

Vi har løpende kvalitetskontroll av kontraktfestet renhold for å sikre at standarden tilfredstiller de krav som ligger i renholdskontrakten. Vi utfører slike kontroller etter avtale med kunden eller gjennomfører dem som uanmeldte stikkprøver.
Både kunden og servicemedarbeideren mottar kopi av servicerapporten som beskriver godkjente eller ikke godkjente områder. Servicerapporten følges deretter opp for å sikre at avvik blir rettet opp.

 

Vi har fortløpende opplæring av våre servicemedarbeidere for at det beste resultatet skal oppnås. Vår målsetting er at det skapes en holdning blant våre servicemedarbeidere som innebærer at man ser på dette som et viktig instrument for å oppfylle de forutsetninger som ligger i renholdskontrakten.

 

Vi bruker kun utstyr og rengjøringsmidler som tilfredsstiller dagens krav.

Vi gjør rent med fokus på miljøet

 

Vi benytter kjemikalier og rengjøringsprodukter med miljøprofil og har prosedyrer som sørger for å redusere miljøpåvirkningene.

 

Vi stiller høye krav til helse, miljø og sikkerhet. Vi ser at enkelte produkter vi bruker kan påvirke miljøet på sikt, derfor vil vi hele tiden se etter nye produkter på markedet som kan redusere belastningen på miljøet som vår virksomhet medfører.

 

Vi jobber aktivt for å bedre våre medarbeideres kompetanse om miljø og renholdsmidlenes miljøpåvirkning slik at vi kan drive vår virksomhet stadig sikrere, mer effektivt og mer miljøtilpasset.

HMS i vårt internkontrollsystem

 

Arbeidsmiljø og sikkerhet er viktig for deg og oss.

 

Vi har utviklet internkontrollsystemet ut fra hvordan HMS-forholdene er i egne og i kundenes lokaler, samt hvordan vi best kan oppfylle de kravene som er fastsatt i internkontrollforskriften.

 

Vi bruker HMS-arbeidet som en del av driften, som innebærer at i alle i bedriftens planer og gjøremål tar man alltid HMS med i betraktning. Dette forebygger skader og reduserer sykefraværet.

 

Vi gjennomfører vernerunder hvor det spesielt vektlegges skadeforebygging og ergonomi.